Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Bankapotheek

Mechelsesteenweg 12 B1

2000 Antwerpen

Hoofdapotheker: Caroline De Bruecker

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0840 119 374

Machtigingsnummer APB: 110261

Telefoonnummer: 03 233 45 81

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.